Vlasgaard Basisschool
Kerkstraat 57-59 5411 EA Zeeland t.0486 451252 e.info@vlasgaard.nl
Vlasgaard Basisschool

"De Vlasgaard is een school waar voor alle kinderen zorg en aandacht is, zowel voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben als voor de kinderen die taal, lezen en rekenen nog moeilijk vinden."

20-03-2018
beste ouders/verzorgers

Zoals u weet zijn wij bezocht door de auditcommissie( vier volwassenen en twee kinderen) van de vereniging voor begaafdheidsprofielscholen (BPS). De commissie heeft gesproken met College van Bestuur van OPTIMUS en met de directie, teamleden, ouders en leerlingen van Vlasgaard. Ook hebben zij gekeken in de groepen en op de leerpleinen, terwijl de kinderen aan het werk waren.

We worden voorgedragen aan het bestuur voor de vereniging van begaafdheidsprofielscholen om voor vier jaar gecertificeerd te worden. Daarmee kunnen wij formeel lid van deze vereniging worden. U begrijpt dat wij daar heel erg trots op zijn.

Een van de twee kinderen van de auditcommissie gaf de volgende feedback:

"De Vlasgaard is een school waar voor alle kinderen zorg en aandacht is, zowel voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben als voor de kinderen die taal, lezen en rekenen nog moeilijk vinden."

Het volledige rapport van de commissie zal begin april naar Vlasgaard worden verstuurd. Uiteraard zullen wij dit met u delen

Met vriendelijke groet,
Conrad Sommerdijk
Directeur Vlasgaard

© 2019 Basisschool Vlasgaard powered by BasisOnline