Vlasgaard Basisschool
Kerkstraat 57-59 5411 EA Zeeland t.0486 451252 e.info@vlasgaard.nl
Vlasgaard Basisschool
Informatie Stichting Ouder Raad

De ouderraad van Basisschool Vlasgaard is een stichting die bestaat uit een aantal enthousiaste ouders Naast een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester ) hebben ongeveer 6 ouders zitting in de ouderraad.  Deze 6 ouders zijn allen aanspreekpunt van een werkgroep. Binnen een werkgroep zijn, afhankelijk van de werkzaamheden, meerdere ouders actief.
 
Wat doet de ouderraad?
In het kort komt het er op neer dat de ouderraad:
  • Een bijdrage probeert te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en de betrokkenheid van ouders bij de school probeert te bevorderen;
  • Het mede organiseren van activiteiten zoals de vieringen rond sint, kerst en carnaval, het maken van schoolfoto's, sportdag en het organiseren van een thema-avond over een opvoedkundig onderwerp;
  • Het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage.
Wilt u meer informatie over de ouderraad? Het dagelijks bestuur is altijd bereid uw vragen te beantwoorden.
 
Het emailadres van de ouderraad is: sor.vlasgaard@gmail.com
 
Samenstelling ouderraad 2016-2017
Anke Suijs(voorzitter)
Pierrette Cober (penningmeester)
Wendy van Boekel (secretaris)
Patricia v/d Zanden
Christel Bouwmeester
Emmy v Ras
Marja v.d. Burgt
Nancy van Haren
Brigit van Melis
Sonja Falize (namens MT Vlasgaard)
Willemien Manders  (namens MT Vlasgaard)
Kalender
19juli2018
Zomervakantie
20juli2018
Zomervakantie
21juli2018
Zomervakantie
22juli2018
Zomervakantie
© 2018 Basisschool Vlasgaard powered by BasisOnline