Basisschool Vlasgaard
 
                       Bezoekadres:     
                Kerkstraat 57 - 59
                5411 EA  Zeeland

              

Postadres:
Postbus 21
5410 AA Zeeland


 
Telefoonnummer: 0486 451252
 Emailadres:  dir.vlasgaard@optimusonderwijs.nl 
 Website:   www.vlasgaard.nl
 
 Bestuur/bovenschoolsmanagement   
 Bestuur:  Stichting Optimus Primair Onderwijs
 Bezoekadres: Comeniusgebouw
Stoofweg 2
5361 HZ Grave
 Postadres:
 
 Telefoon:  0485 - 318910
 Website:  www.optimusonderwijs.nl
 Voorzitter College van Bestuur:  de heer H. van der Ven
 Lid van College van Bestuur:  de heer M.C.M. van den Berg
 Externe vertrouwenspersoon:  De heer Heeren (06 51996561)