Cluster 4 - 5

Cluster 4 - 5 Algemeen

       
Marielle Ermers (groep 4)      Pieternel van den Broek (groep 4) 

    
      Lisa Gerrits (groep 5a)              Rinske Verstijnen (groep 5a) 

    
   Judith van Eerdt (groep 5b)    Carmen van der Leest (groep 5b)Welkom
Welkom op de algemene pagina van cluster 4-5. Hieronder vindt u het een en ander over het reilen en zeilen in de groepen 4 en 5. U kunt dit zien als een aanvulling op de informatiefolder die u begin schooljaar heeft ontvangen. U vindt hier kort iets over de vakken die gegeven worden en zaken die nieuw zijn in groep 4 en 5.

 Sociaal-emotionele ontwikkeling:
Sociaal-emotionele ontwikkeling is wat ons betreft erg belangrijk in iedere klas. We willen graag dat ieder kind zich veilig voelt en met veel plezier naar school gaat.
Sinds twee jaar werken we met de methode 'Goed gedaan'. Hier wordt schoolbreed iedere 2 weken een nieuw thema aan de orde gesteld. We starten het schooljaar met lessen van grip op de groep om een stukje groepsvorming op een positieve manier te stimuleren. Ook zijn we veel bezig met het trainen van de executieve functies. Wat er vanuit groep 3 aangeboden werd, wordt vervolgt en aangevuld in de groepen 4 en 5.


Rekenen 
Onze rekenmethode Wizwijs zorgt voor meer begrip en inzicht bij het rekenen en laat kinderen werken op verschillende niveaus. Iedere les begint met een doe-opdracht, zodat kinderen meteen begrijpen waarom ze iets moeten leren. Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat het rekenplezier verbetert met Wizwijs en dat ook de resultaten verbeteren!
www.wizwijs.nl
In groep 4 maken we een begin met de tafels en in groep 5 staan de tafels nog steeds centraal. We oefenen veel met het aanleren en steeds sneller kennen van de tafels. We vragen u om ook thuis veel te oefenen met de tafels, zodat het rekenen steeds gemakkelijker zal gaan en dat ze in de volgende groepen ook vooruit kunnen met hun rekenontwikkeling

Lezen:
We lezen met de methode Estafette, dat doen we vier keer in de week. De kinderen krijgen hierbij natuurlijk instructie, maar ze lezen ook veel met een maatje, waardoor ze ook hardop oefenen met lezen.
Wilt u weten wat uw kind moet kunnen op het volgende avi-niveau? Kijk dan eens op de site www.avi-lezen.nl. We vragen u om ook thuis veel te lezen en voor te lezen, dan gaat het lezen steeds soepeler.
 
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip                                                                                                      
In groep 4 starten we halverwege het jaar met nieuwsbegrip. De groepen 5 hebben dit wel al vanaf begin schooljaar. Wekelijks krijgen we een actuele tekst aangereikt met opdrachten. De tekst wordt altijd geïntroduceerd met een filmpje (jeugdjournaal voor Nieuwsbegrip).  Het zijn steeds andere tekstsoorten, woordenschatoefeningen, schrijfopdrachten en spelletjes.
De volgende vijf strategieën vormen de leerlijn:
  • Voorspellen
  • Ophelderen van onduidelijkheden
  • Samenvatten
  • Vragen stellen
  • Relaties/verwijswoorden
  • We werken met een stappenplan en een woordhulp
Taal:
We gebruiken de methode Taal in beeld.
We gaan heel veel oefenen met taalbeschouwing, woordenschat, verhaaltjes schrijven, een verhaal goed vertellen, maar luisteren is ook  belangrijk.
 
Spelling:

We gebruiken de methode Spelling in beeld. Daarbij gaan we de woorden indelen in vier soorten:
Klankwoorden-regelwoorden-onthoudwoorden-werkwoorden.
We hebben daar ook een mooi ringboekje voor. Dat is lekker gemakkelijk onthouden!
Ook wordt er sinds dit jaar veel geoefend met het flitsen van de woorden die bij de les horen.
Dit doen we d.m.v. het programma
www.spellingoefenen.nl. Kinderen zien woorden voorbij flitsen. Zij moeten het woordbeeld onthouden en na typen.

Thematisch werken
Zoals u weet werken we met Jeelo (Je eigen leeromgeving). Dit is een thematische methode. Dat betekent dat deze methode de vakken aardrijkskunde, natuur, geschiedenis en de creatieve vakken integreert. Dit jaar bieden we vier thema's aan: Zorgen voor jezelf en anderen, leren van personen van vroeger, omgaan met geld, veilig in het verkeer, omgaan met de natuur en beleven van onze planeet.  

Blits:
In groep 5 wordt er gestart met een nieuw vak Blits (informatievaardigheden). De kinderen worden via deze methode op een leuke manier voorbereid op de eindcito van groep 8.
De kinderen leren hier tabellen/grafieken/kaarten aflezen.


Engels:
Sinds 2 jaar hebben we een voorzichtige start gemaakt met het vak Engels in de groepen 5.
We werken met de methode Grooveme. In deze methode staat elke les een actueel liedje centraal. Tijdens de les leren we woordjes en voorzichtig korte zinnetjes. De kinderen krijgen dit vak om de week. 

 
Sinterklaas groep 5:
Op 4 december komt Sinterklaas met zijn hulppiet op school. Groep 5 sluit zich aan bij het programma van de onderbouw.
 
Juffendag/clusterfeest:
Om de verjaardagen van de juffen te vieren, is er de juffendag/clusterdag in het leven geroepen. Op deze dag wordt er een speciaal programma voor de kinderen gemaakt.
Deze vindt dit jaar plaats op dinsdag 16 maart.


Feestweek Vlasgaard 40 jaar.
In week 20 (17 mei t/m 21 mei) zal er op bij ons op school een feestweek georganiseerd worden omdat onze Vlasgaard 40 jaar bestaat. Over de invulling van deze week krijgt u t.z.t nog bericht.