Informatie Stichting Ouderraad

De ouderraad van Basisschool Vlasgaard is een stichting die bestaat uit een aantal enthousiaste ouders Naast een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester ) hebben ongeveer 6 ouders zitting in de ouderraad.  Deze 6 ouders zijn allen aanspreekpunt van een werkgroep. Binnen een werkgroep zijn, afhankelijk van de werkzaamheden, meerdere ouders actief.
 
Wat doet de ouderraad?
In het kort komt het er op neer dat de ouderraad:
  • Een bijdrage probeert te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en de betrokkenheid van ouders bij de school probeert te bevorderen;
  • Het mede organiseren van activiteiten zoals de vieringen rond sint, kerst en carnaval, het maken van schoolfoto's, sportdag en het organiseren van een thema-avond over een opvoedkundig onderwerp;
  • Het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage.
Wilt u meer informatie over de ouderraad? Het dagelijks bestuur is altijd bereid uw vragen te beantwoorden.
 
Het emailadres van de ouderraad is: sor.vlasgaard@gmail.com
 
Samenstelling ouderraad 2018-2019

Wendy van Boekel (voorzitter)
Marieke van de Poel (penningmeester)
Coby Bras (secretaris)
Anja Verwegen
Gyselle Hoevenaars
Wendy K
Paula Hermens
José van der Weerden
Wiesje Laurenssen
Kristel Janssen
Lian Weerts

Sonja Falize (namens MT Vlasgaard)
Helène Geerts  (namens MT Vlasgaard)

Flyer ouderraad deel 1
Flyer ouderraad deel 2