Basisschool Vlasgaard
 
Bezoekadres:     
Kerkstraat 57 - 59
5411 EA  Zeeland                

Postadres:
Postbus 21
5410 AA Zeeland
 
Telefoonnummer:

Directeur:
0486 451252

Linda van den Hurk
Emailadres: 
 
dir.vlasgaard@optimusonderwijs.nl
 
 Website:  www.vlasgaard.nl
 
 
 Bestuur/bovenschoolsmanagement   
 Bestuur: Stichting Optimus Primair Onderwijs
 Website: https://www.optimusonderwijs.nl/