De Vlasgaard in beeld

De vlasgaard in beeld 

Op Vlasgaard vinden we het erg belangrijk dat we op een positieve manier met elkaar omgaan. Aandacht voor gemeenschappelijke waarden, zorg en respect, trots zijn op, plezier maken en genieten, betekent vreedzaam en verdraagzaam leven naast elkaar, nu en later als je groter bent. 
Talenten ontplooien. Leren van, aan en met elkaar! We zoeken naar evenwicht in de ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Door de lat iets hoger te leggen dan gemakkelijk is, doet uw kind succeservaringen op. Dat geeft vertrouwen in eigen kunnen en levert presteren naar eigen vermogen op. Als team blijven we ons steeds ontwikkelen. We doen er alles aan om het effect van ons onderwijs te evalueren en sturen gericht bij waar nodig. 
In onze Jeeloprojecten besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van de zogenaamde “nieuwetijdse“ vaardigheden als communiceren, plannen, creatief- en oplossingsgericht denken. Uiteraard krijgt hier de ICT geletterdheid een grote plek.

De drie pijlers van elk Jeelo project zijn: zelfstandig werken, samen werken en samen leven. Bij elk project werken kinderen in kleine groepjes aan een praktisch eindproduct zoals het maken van een werkstuk, het organiseren van een speelgoedmarkt, het schrijven van een blog of het maken van een meubelstuk. Ook worden bij elk thema meerdere maatschappelijke organisaties betrokken. Deze Jeeloprojecten helpen het kind een succesvolle plek in onze samenleving te vinden. Hieronder een aantal Jeelo thema's: 

In het kader van het Jeelo thema: "inrichten van je omgeving" zijn de kinderen
van cluster 3/4 naar de nieuwe wijk Repelacker geweest en hebben daar een deel van de wijk schoongemaakt.

Jeelo in cluster 1/2 met het theam 'inrichten van je eigen omgeving'. Wat zie je allemaal in de woonkamer?

Wanneer een kind zich fijn en veilig voelt, krijgt het de ruimte om kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Vertrouwen geven betekent vertrouwen krijgen.