Ons team

Cluster 1-2-3

          
    Myrna Lange (groep 1-2a)        Mirte van der Ven (groep 1-2b)     Patricia Kocken (groep 1-2c)

    
    Jenny van Uden (groep 3)         Danielle van Raaij  (groep 3)

      
       Sonja Falize (groep 3-4)         Linda van Leuken (groep 3-4)  


Cluster 4-5

       
Marielle Ermers (groep 4)      Pieternel van den Broek (groep 4) 

    
      Lisa Gerrits (groep 5a)              Rinske Stevens (groep 5a) 

    
   Judith van Eerdt (groep 5b)    Carmen van der Leest (groep 5b)


Cluster 6 - 7 - 8

      
  Lia van Grinsven (groep 6a)     Jeff Rijksen (LIO-stagiair groep 6A)     

    
Suzanne van der Linden (groep 6b) Bernadette van der Linden (groep 6a en groep 6b)

        
Darlene van Lier (groep 7a)          Rinske Stevens (groep 7a)       Hendrik ten Cate (groep 7b)

        
      Sanne Arts (groep 8a)                Helène Geerts (groep 8b)        Elke van der Locht (groep 8a en 8b)Linda van den Hurk (directrice)Ineke van der Meer (intern begeleider)Will Arts (intern begeleider)Bas de Louw (conciërge)Geranne Evers (remedial teacher)